Ładuję

Dodatkowe informacje

Wykorzystywanie urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze w 2020.

Na podstawie art. 32c pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 z późn. zm.) Zarząd PADMA Sp. z o.o. sp. komandytowa informuje, że realizując czynności związane z wykorzystaniem  urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze tj. system pomiarowy do badania grubości wytworzonej wstęgi polistyrenu  nie przekroczono dawek granicznych.

Wykonywana przez PADMA Sp. z o.o. sp. komandytowa w 2020 r.  działalność w zakresie obsługi  systemu pomiarowego nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi  i środowisko oraz nie doprowadziła do uwolnienia do środowiska substancji promieniotwórczych.