Ładuję

Dodatkowe informacje

Wykorzystywanie urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze w 2021.

Na podstawie art. 32c pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 z późn. zm.) Prezes PADMA Sp. z o.o. sp. komandytowa informuje, że realizując czynności związane z wykorzystaniem urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze tj. system pomiarowy do badania grubości wytworzonej foli nie przekroczono dawek granicznych.

Wykonywana przez PADMA Sp. z o.o. sp. komandytowa w 2021 r. działalność w zakresie obsługi systemu pomiarowego nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko oraz nie doprowadziła do uwolnienia do środowiska substancji promieniotwórczych.